CIASTECZKA
W ramach witryny stosujemy cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny wiąże się z akceptacją
Polityki Prywatności.

Zgadzam się
POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. WPROWADZENIE

1.1. Korzystanie z niniejsze Polityki Prywatności jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Serwisu PaneleDrzwi.pl.
1.2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisu art.4 ust.7 według rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony danych osobowych jest ndgPetrykowski.
1.3. Administratorem danych osobowych są również wszystkie serwisy w punkcie Serwisy Zewnętrzne.
1.4. Dane użytkownika są przetwarzane w zgodzie z prawem.
1.5. Dane użytkownika mogą być wykorzystane w celu osiągnięciu obowiązku związanego z Poradą lub Reklamą w rozumieniu Regulaminu.
1.6. PaneleDrzwi.pl zapewnia Użytkownikowi uprawnienia wynikającego z dokumentów wymienionych w 1.2.
1.7. PaneleDrzwi.pl zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
1.8. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym według przepisów prawa.
1.9. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim według niniejszej Polityki Prywatności.
1.10. Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników.
1.11. Dane pobierane są do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

2. DEFINICJE

2.1. Regulamin - regulamin Serwisu PaneleDrzwi.pl dostępny na stronie https://www.paneledrzwi.pl/regulamin/
2.1. Serwis / PaneleDrzwi.pl - serwis internetowy prowadzony pod adresem https://www.paneledrzwi.pl.
2.2. Serwis zewnętrzny - serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora
2.3. ndgPetrykowski - niezarejestrowana działalność gospodarcza z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Romera 13/69, 42-215 Częstochowa.
2.4. Administrator - osoba sprawująca piecze nad PaneleDrzwi.pl. Obecny administrator: Remigiusz Piotr Petrykowski, NIP 949-208-26-22, zamieszkały Kwiatkowskiego 9/111, 42-218 Częstochowa. Kontakt mailowy: kontakt@paneledrzwi.pl.
2.5. Użytkownik - użytkownik korzystający z Serwisu PaneleDrzwi.pl.
2.6. Urządzenie - elektroniczne urządzenie umożliwiające zapisywanie i odczyt ciasteczek.
2.7. Cookies ( ciasteczka ) - dane tekstowe gromadzone w formie plików na Urządzeniu końcowym Użytkownika.

3. RODZAJE COOKIES

3.1 Wewnętrzne - zamieszczane lub odczytywane z Urządzenia przez Serwis.
3.2 Zewnętrzne - zamieszczane i odczytywane z Urządzenia przez serwisy zewnętrzne.
3.3 Sesyjne - zamieszczane i odczytywane z Urządzenia od momentu rozpoczęcia do momentu zamknięcia sesji danego Urządzenia.
3.4 Trwałe - zamieszczane i odczytywane z Urządzenia do momentu ich ręcznego usunięcia.

4. BEZPIECZEŃSTWO

4.1 Zamieszczanie i odczyt - zawsze można wyłączyć. Taką informacje udziela producent Urządzenia i przeglądarki internetowej.
4.2 Użytkownik we własnym zakresie znajduje informacje odnośnie wyłączania Cookies.

5. MIEJSCA WYKORZYSTANIA

5.1. Działania marketingowe.
5.2. Reklama w serwisie.
5.3. Dane statystyczne.
5.4. Narzędzia społecznościowe.

6. SERWISY ZEWNĘTRZNE

6.1. Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie i udostępnianie jego plików Cookies serwisom zewnętrznym.
6.2. Aby poznać sposób działania serwisów zewnętrzny Użytkownik we własnym zakresie zobowiązuje się to sprawdzić.
6.3. W ramach serwisu zewnętrznego obsługuje nas - Google Analitycs.
6.4. W ramach serwisu zewnętrznego obsługuje nas - AddThis.
6.5. W ramach serwisu zewnętrznego obsługuje nas - Ceneo.

7. UWAGI KOŃCOWE

7.1. Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies.
7.2. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane pliki Cookies.
7.3. Ograniczenie zapisu może spowodować nieprawidłowe działanie Serwisu.
7.4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo działający Serwis.
7.5. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce Prywatności.
7.6. Poniższa Polityka Prywatności wchodzi w życiu z dniem 17 marca 2020.