CIASTECZKA
W ramach witryny stosujemy cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny wiąże się z akceptacją
Polityki Prywatności.

Zgadzam się
REGULAMIN

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu PaneleDrzwi.pl.
1.2. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia przez PaneleDrzwi.pl na rzecz Użytkownika Serwisu.
1.3. PaneleDrzwi.pl zastrzega sobie prawo do określenia szczegółowych zasad.
1.4. PaneleDrzwi.pl zastrzega sobie prawo do zakresu świadczenia poszczególnych Usług.
1.5. Warunkiem technicznym korzystania z Serwisu PaneleDrzwi.pl jest posiadanie komputera.
1.6. Warunkiem technicznym korzystania z Serwisu PaneleDrzwi.pl jest dostęp do sieci Internet.
1.7. Warunkiem technicznym korzystania z Serwisu PaneleDrzwi.pl jest korzystanie z przeglądarki internetowej.
1.8. Warunkiem technicznym korzystania z Serwisu PaneleDrzwi.pl jest posiadania konta poczty elektronicznej.
1.9. Z Serwisu PaneleDrzwi.pl korzystamy wyłącznie przez przeglądarkę internetową.
1.10. W celu korzystania z pełnej funkcjonalności niezbędnym jest obsługa Protokołu SSL.
1.11. W celu korzystania z pełnej funkcjonalności niezbędnym jest obsługa JavaScript.
1.12. W celu korzystania z pełnej funkcjonalności niezbędnym jest obsługa Java.
1.13. W celu korzystania z pełnej funkcjonalności niezbędnym jest obsługa Flash.
1.14. W celu korzystania z pełnej funkcjonalności niezbędnym jest obsługa Cookies.
1.15. Regulamin jest udostępniony nieprzerwanie na stronie internetowej PaneleDrzwi.pl.
1.16. PaneleDrzwi.pl zezwalają na pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie treści powyższego Regulaminu.

2. Definicje

2.1. PaneleDrzwi.pl - prowadzony przez ndgPetrykowski w języku polskim platforma handlowa, w ramach której, świadczone są usługi związane z transakcjami PaneleDrzwi.pl.
2.2. ndgPetrykowski - niezarejestrowana działalność gospodarcza z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Romera 13/69, 42-215 Częstochowa.
2.3. Administrator - osoba sprawująca piecze nad PaneleDrzwi.pl. Obecny administrator: Remigiusz Piotr Petrykowski, NIP 949-208-26-22, zamieszkały Kwiatkowskiego 9/111, 42-218 Częstochowa. Kontakt mailowy: kontakt@paneledrzwi.pl.
2.4. Regulamin - niniejszy regulamin.
2.5. Serwis / PaneleDrzwi.pl - serwis internetowy prowadzony pod adresem https://www.paneledrzwi.pl.
2.6. Produkt - towar lub usługa prezentowana w Serwisie PaneleDrzwi.pl.
2.7. Umowa - świadczenie Usług w Serwisie PaneleDrzwi.pl pomiędzy Użytkownikiem, a ndgPetrykowski zawarta na czas nieokreślony w zakresie i na warunkach ujętych w Regulaminie.
2.8. Usługi - świadczone dla Użytkownika czynności przez ndgPetrykowski.
2.9. Użytkownik - użytkownik korzystający z Serwisu PaneleDrzwi.pl.
2.10 Porada - odpłatna usługa świadczona na rzecz Użytkownika przez Serwis, polegająca na dostarczenie użytkownikowi informacji, o które pyta.
2.11 Reklama - odpłatna usługa świadczona na rzecz Użytkownika przez Serwis, polegająca na udostępnieniu miejsca pod treści reklamowe.

3. Ogólne warunki korzystania

3.1. Korzystanie z Serwisu PaneleDrzwi.pl ma charakter nieodpłatny.
3.2. PaneleDrzwi.pl nie jest sprzedawcą, ani stroną transakcji przy zakupie produktów zamieszczonych na stronie.
3.3. PaneleDrzwi.pl umożliwia otrzymywanie informacji o Produktach.
3.4. PaneleDrzwi.pl umożliwia przejście na stronę Sklepów Internetowych.
3.5. PaneleDrzwi.pl udziela odpłatnych porad.
3.6. PaneleDrzwi.pl udziela miejsca pod reklamę.
3.7. PaneleDrzwi.pl dokłada wszelkich starań, aby informacje były aktualny i prezentowały stan faktyczny.
3.8. Użytkownik powinien przed zakupem skontaktować się osobiście z Producentem i potwierdzić informacje związane z Produktem.
3.9. Serwis nie odpowiada za realizację, dostępność, zgodność z prawem i bezpieczeństwo zakupów Użytkownika.
3.10. PaneleDrzwi.pl nie odpowiada za rozbieżność opisu w Serwisie, a na innych strona internetowych.
3.11. Autorskie prawa majątkowe produktów zawartych na DrzwiPanele.pl należą się ich właścicielom.
3.12. Wszelkie użyte Logotypy, Treści, Grafiki, Nazwy Handlowe należą prawnie do ich właścicieli.
3.13. Zabroniony jest dostęp do Serwisu automatom, w szczególności botom.
3.14. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania lub reprodukowania treści zawartych na PaneleDrzwi.pl.
3.15. Jeżeli Użytkownik zauważyłby, że treści używane w Serwisie łamią prawo, prosimy zgłosić to natychmiast drogą mailową: kontakt@drzwipanele.pl.

4. Problemy techniczne

4.1. ndgPetrykowski dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu.
4.2. Konieczne przerwy techniczne będą w miarę możliwość trwały w godzinach nocnych.
4.3. Za awarię techniczną uznaje się sytuacje, w której zdecydowania utracono możliwość korzystania z Serwisu.
4.4. Za błąd techniczny uznaje się problemy techniczny związany z funkcjonowanie Serwisu.
4.5. W przypadku wystąpienia awarii lub błędu prosimy o zachowanie cierpliwości i zgłoszenie usterki na kontakt@paneledrzwi.pl.

5. Reklama

5.1. Użytkownik chcący skorzystać z Usługi Reklamy akceptuję poniższy regulamin.
5.2. Użytkownik wpierw wysyła zapytanie na mail: kontakt@paneledrzwi.pl, w którym należy zamieścić, adres strony na której Użytkownik chce umieścić reklamę, link gdzie ma przekierowywać, przykładową grafikę oraz czas od kiedy do kiedy ma trwać Usługa Reklamy.
5.3. W odpowiedzi otrzymuję warunki Reklamy oraz informacje o możliwości podjęcia się przez Serwis powyższej Reklamy wraz z uwagami.
5.4. Użytkownik zainteresowany otrzymanymi informacjami w sprawie Reklamy akceptuje je lub odrzuca.
5.5. Jeśli Użytkownika odrzuca ofertę Reklamy poniższe punkty nie dotyczą Użytkownika.
5.6. Użytkownik otrzymuję operat, który jest dokumentem informującym o przedmiocie umowy oraz formie płatności.
5.7. Użytkownik otrzymuję umowę, w której zawarte są informacje odnośnie Usługi.
5.8. Jeżeli otrzymany operat i umowa odpowiadają Użytkownikowi, opłaca swoje zamówienie.
5.9. W ciągu 7 dni od zaksięgowania wpłaty Użytkownik otrzymuję informację o uruchomieniu Reklamy.
5.10. W ciągu 7 dni od zaksięgowania wpłaty Użytkownik otrzyma drogą mailową dokumenty zakupu.
5.11. Wszelkie sprawy dotyczące czasu, formy i miejsca wyświetlania reklamy zawiera umowa.

6. Porada

6.1. Użytkownik chcący skorzystać z Usługi Porady akceptuję poniższy regulamin.
6.2. Użytkownik wpierw opłaca Poradę, kwotą podaną na stronie https://paneledrzwi.pl/porada/.
6.3. Po zaksięgowaniu wpłaty Serwis w przeciągu 24h wysyła do Użytkownika formularz Porady i instrukcje do formularza.
6.4. Użytkownik odsyła prawidłowo wypełniony formularz Porady według wytycznych w instrukcji.
6.5. Serwis po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularz Porady przygotowuje Poradę.
6.6. Użytkownik otrzymuję Poradę w przeciągu 24 godzin od wysłania formularza.
6.7. Serwis pracuje w godzinach od 8 do 16, od poniedziałku do piątku.
6.8. Jeśli formularz Porady został wysłany w ostatni dzień roboczy, Porada zostanie wysłana w następny dzień roboczy.
6.9. Po otrzymaniu Porady klient ma prawo do jednej poprawki.
6.10. Poprawka formularza dotyczy jednego produktu lub jednego zagadnienia.
6.11. Poprawka przysługuje klientowi, o ile nie wynikła z jego pomyłki (na przykład błędna nazwa produktu niemożliwa do określenia przez Serwis).
6.12. Klient po wpłacie na konto, otrzyma formularz Porady.
6.13. Od otrzymania formularza Użytkownik ma 7 dni na wypełnienie. W innym przypadku Porada uznana jest za zakończoną.
6.14. Porada uznana jest za zakończoną w chwili, gdy klient nie wnosi o poprawkę, lub poprawka została naniesiona.

7. Reklamacje

7.1. Osoba kupującą poradę ma prawo do jednej jej poprawy, lecz musi to być powód innych niż pomyłka lub zmiana zdania po stronie Użytkownika.
7.2. Porada również jako własność intelektualna nie podlega zwrotowi.
7.3. Reklamacja czasu trwania reklamy lub jej ukazywania musi być udokumentowana w sposób techniczny, tzn. zawierać czas i miejsce, oraz potrzebne informacje dla ustalenia nie wypełnienia umowy.
7.4. Reklamacje należy zgłosić na adres kontakt@paneledrzwi.pl.
7.5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w przeciągu 14 dni od daty jej wpłynięcia.
7.6. Reklama powinna zawierać informacje na temat osoby, firmy zgłaszającej.
7.7. Reklamacji nie podlegają informacje zawarte w Serwisie.

8. Postanowienia końcowe

8.1. W przypadku zmiany niniejszego Regulamin PaneleDrzwi.pl poinformują o tym Użytkownika na stronach Panele Drzwi.pl.
8.2. Zmiany Regulaminu wchodzą w terminie określonym niniejszym Regulaminie.
8.3. W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, nie powinien Użytkownik korzystać z Serwisu.
8.4. Wszystkie Usługi świadczone przed zmianą Regulaminu, utrzymają stan z przed zmiany Regulaminu.
8.5. We wszystkich nieuregulowanych przez ten Regulamin sprawach należy zastosować przepisy prawa polskiego.
8.6. Wszelkie spory rozstrzyga właściwy sąd powszechny.
8.7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 marca 2020.